eChild. Alle 5-vuotiaiden lasten funktionaalisten tuotteiden ja vaatteiden suunnittelun perusteet

-
5 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso soveltuu niin muotoilijoille ja vestonomeille kuin lasten muodista ja lastentarvikkeista kiinnostuneille.

Tavoitteet: Keskeiset sisällöt:
Perustiedot lasten kehityksestä ja eri-ikäisten lasten taidoista ja kyvyistä
Kulutustottumukset ja -tarpeet lastentarvikealalla
Antropometriset mittasuhteet ja niiden soveltaminen tuotteiden ja tarvikkeiden suunnittelussa sekä käytettävyyden ja ergonomian huomioiminen suunnittelussa
Tuotesuunnittelun kriteerit lasten tuotteissa ja tarvikkeissa
Tiedonhankinta- ja käyttäjäkeskeistenmenetelmien soveltaminen tuotesuunnittelun eri vaiheissa
Tuotesuunnittelutehtävä

Osaamistavoitteet:
- Opintojakson suorittanut opiskelija osaa perustiedot lasten kehityksestä, kulutustottumuksista ja -tarpeista lastentarvikealalla, antropometriasta, tuotesuunnittelun kriteereistä lasten tuotteissa ja tarvikkeissa sekä käyttäjälähtöisistä suunnittelumenetelmistä.
- Opiskelija osaa soveltaa tietoa lapsille tarkoitettujen tuotteiden, vaatteiden ja tarvikkeiden tuotesuunnitteluun sekä arvioida ja testata valmiiden tuotteiden turvallisuutta ja käytettävyyttä.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Arviointi: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Sirpa Ryynänen
Email: sirpa.ryynanen@savonia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 30.04.2019
Ajankohta: 01.06.2019 - 15.08.2019
TÄYNNÄ