Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Mielenterveys- ja päihdeongelmien syntymisen ehkäisemisessä on keskeistä
ongelmien puheeksi ottaminen. Kun ongelmat otetaan puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se vaikuttaa ratkaisevasti yksilön elämänlaatuun. Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä, tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset ja tietää puheeksioton periaatteet.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Opettaja(t): Minna Lappalainen
Email: minna.lappalainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 01.09.2019
Ajankohta: 02.09.2019 - 31.12.2019