Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Mielenterveys- ja päihdeongelmien syntymisen ehkäisemisessä on keskeistä
ongelmien puheeksi ottaminen. Kun ongelmat otetaan puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se vaikuttaa ratkaisevasti yksilön elämänlaatuun. Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä, tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset ja tietää puheeksioton periaatteet.

Tavoitteet: Mielenterveys ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. Päihdeongelmien syntyyn vaikuttavat tekijät. Ehkäisevän työn lähtökohdat, muodot ja suositukset. Kunnan vastuut ja velvollisuudet ja lainsäädäntö. Mielenterveys- ja päihdeongelmien puheeksiottaminen.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävä, verkkotentti

Arviointi: 

hyväksytty/hylätty

Opettaja(t): Minna Lappalainen
Email: Minna.Lappalainen@karelia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@karelia.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 12.05.2019
Ajankohta: 03.06.2019 - 31.07.2019
TÄYNNÄ