EkoPro

-
3 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä ja se on toteutettu niin, että opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opintojakson kolme osaa, Luonto ja luonnonvarat, Ihminen ja ympäristö sekä Ympäristö ja kuormitus sisältävät tutorille palautettavia tehtäviä sekä keskustelutehtävän.

Opintojakso suoritetaan Optima oppimisalustalla Averkon opintokierrosten aikataulun mukaisesti.

Tavoitteet: Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.
Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Verkko-opinnot

Arviointi: 

”Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti sekä aktiivista osallistumista keskusteluun.”

Opettaja(t): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: averko@centria.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 08.05.2019 - 21.08.2019
TÄYNNÄ