Elintarvikekauran tuotanto

-
5 OP

Tarjotaan myös avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija hallitsee keskeisimmät asiat elintarvikekauran viljelystä:
– tuntee kasvutekijöiden vaikutuksen kauran kasvuun
– osaa valita oman viljelyn kannalta parhaat kauralajikkeet
– tuntee kylvösiemen laadun tärkeyden elintarvikekauran tuotannossa
– osaa laatia kauralle toimivan viljelykierron
– osaa tehdä kauralle sopivan lannoitus ja kasvinsuojelusuunnitelman
– ymmärtää punahomeiden roolin elintarvikekauran laaturiskinä
– tuntee kauran kasvuasteet ja niihin liittyvät viljelytoimenpiteet
– tuntee kauran viljelyn työkoneet ja -vaiheet
– tietää IPM-viljelyn sekä Luomuviljelyn perusteet
– tuntee kauranviljelyn tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät

Työskentelytavat ja aikataulutus: Kurssi toteutetaan kokonaan verkkokurssina, jossa tehdään itsenäisesti ja ryhmässä tehtäviä ja verkkotestejä. Kurssiin sisältyy webinaareihin osallistumista, webinaarit järjestetään klo 16 jälkeen.
Arviointi: 
Hyväksytty/hylätty
Muuta infoa: Kurssi kuuluu "Suomalainen kaura ja sen liiketoimintamahdollisuudet" -opintojasokokonaisuuteen, joka on kolmen (3) verkko-opintojakson elintarvikekauraan keskittyvä kokonaisuus: * Kauran mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kuluttajatrendit (opettaja Sanna Luoto) * Kauran prosessointi ja jalostus kuluttajatuotteiksi (opettaja Sanna Luoto) * Elintarvikekauran tuotanto (opettaja Ulla Heinonen) Kunkin opintojakson laajuus on 5 op, ja voit suorittaa ne kaikki tai vain yhden. Kaikki ovat tarjolla Campusonlinessä. Opintojaksojen toteutuksesta vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK:n Liiketoimintayksikkö (LIKE) ja Biotalousinstituutti (BTI)
Aikaisemmat opinnot: -
Opettaja(t): Ulla Heinonen
Email: ulla.heinonen@jamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@jamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 05.01.2020
Ajankohta: 06.01.2020 - 24.02.2020