3D-suunnittelua pilvessä – Onshape jatkokurssi

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Culture, Technology

Course language: 
Course description: 

Opintojakso on jatkoa Onshape-ohjelmistoa käsittelevälle peruskurssille, jonka suorittaminen, tai vastaavien tietojen omaaminen, on edellytys tälle opintojaksolle osallistumiseen. Opintojaksolla käsitellään ohjelmiston edistyneempiä piirteitä tavoitteena sen ammattimainen hallinta työelämässä tarvittavien suunnittelijan taitojen osalta.

Objectives: Keskeiset sisällöt
- Edistynyt mallintaminen ja dokumenttien hallinta
- Näkymien ja materiaalien kustomointi
- Konfiguraatiot
- Ohutlevyrakenteiden mallintaminen
- Edistynyt kokoonpanojen hallinta
- Valmistus- ja kokoonpanopiirustukset
- Kustomoitujen piirteiden käyttö
- Käyttöliittymän muokkaus
- Ulkopuoliset applikaatiot - App Store

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää piirrepohjaisen mallinnuksen ammattimaisen käytön vaatimukset
- osaa käyttää Onshape-ohjelmiston ominaisuuksia tehokkaasti
- osaa toteuttaa 3D-mallinnukset sekä niihin liittyvät dokumentit laadukkaasti
- osaa mallintaa ohutlevyrakenteita ja monitasoisia kokoonpanoja
- osaa laatia ammattimaisen valmistusdokumentaation
- osaa muokata ohjelmiston näkymiä ja käyttöliittymää
- osaa hyödyntää ulkopuolisia applikaatioita
Working methods and scheduling: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointiasteikko: 0 – 5

Earlier education: Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: 3D-suunnittelua pilvessä – Onshape peruskurssi 5 op tai vastaavat tiedot
Teacher(s): Esa Hietikko
Email: esa.hietikko@savonia.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 30.04.2019
Date: 01.06.2019 - 31.08.2019
COURSE FULL