Aktiivinen ikääntyminen

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone, Hospitality Management, Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Millainen olisi voimaannuttava, voimavaralähtöinen ja mielenkiintoinen ikääntyminen? Mitä aktiivinen ikääntyminen antaa? Millaisia tarpeita meillä on aktiiviseen ikääntymiseen? Kuinka me ammattilaisina voimme tukea aktiivista ikääntymistä. Tule pohtimaan näitä ajankohtaisia kysymyksiä opintojaksollemme.

Objectives: Keskeiset sisällöt:
- normaali ikääntyminen
- normaalin ikääntymisen tuomat kehon muutokset
- aktiivinen ikääntyminen
- fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen näkökulma aktiiviseen ikääntymiseen
- välineitä työelämään: eri keinot tukea ikääntyvän henkilön aktiivista ikääntymistä
- aktiivisen ikääntymisen ylläpitämisen ja kehittämisen näkökulmat

Osaamistavoitteet: Opiskelija
- osaa määritellä normaalin ja aktiivisen ikääntymisen
- osaa selittää normaalin ikääntymisen tuomat kehon muutokset
- osaa esitellä aktiivisen ikääntymisen merkityksen yksilön toimintakykyyn näkökulmasta
- osaa nimetä erilaisia keinoja kehittää ja ylläpitää ikääntyvän henkilön aktiivista ikääntymistä
Working methods and scheduling: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Earlier education: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Teacher(s): Eija Partanen-Kivinen
Email: eija.partanen-kivinen@savonia.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 30.04.2019
Date: 01.06.2019 - 31.07.2019
COURSE FULL