Alaistaidot: Onnistu ja kehity alaisena

-
3 ECTS

Hub:  Business

Course language: 
Course description: 

Osaamistavoitteet:
Opiskelija kypsyy huomaamaan, että hyvä työilmapiiri on myös alaisten vastuulla. Itsetuntemus luo perustan työn ilolle.

Sisältö:
Kirjojen aineiston perusteella kirjoitetaan oppimispäiväkirja. Ymmärrys alaistaitojen merkityksestä kasvaa.

Working methods and scheduling: 

Pohdiskeleva essee/oppimispäiväkirja

Assessment: 

Hyväksytty/hylätty

Teacher(s): Outi Meriläinen
Email: outi.merilainen@kamk.fi
Queries related to enrollment practices: marja.haapavaara@kamk.fi


Enrolment date: 02.09.2019 - 15.09.2019
Date: 02.09.2019 - 31.12.2019
COURSE FULL