Alkoholijuomien perusteet

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Humanities and Education, 4everyone, Languages and Communication, Culture, Natural Sciences, Nature and Environment, Hospitality Management, Health and Wellbeing, Technology, Business, Entrepreneurship

Course language: 
Course description: 

Opintojakso antaa perustiedot viinien ja alkoholijuomien eri tyyleistä. Kokonaisuudessa perehdytään viinien valmistuksen vaiheisiin, rypälelajikkeisiin ja niiden ominaispiirteisiin sekä keskeisiin viinialueisiin. Opiskelija oppii myös perustietoja väkeviin alkoholijuomiin, oluiden ja siidereiden eri tyyleihin, valmistukseen ja tarjoiluun liittyen.

Objectives: Keskeiset sisällöt:
- viinin viljely ja valmistus
- viinialueet
- yleisimmät/tunnetut rypäleet
- viinien ryhmittely
- väkevien alkoholijuomien valmistus ja ryhmittely
- oluiden ja siidereiden valmistus sekä eri tyylit
- alkoholijuomien tarjoilu

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä viinin viljelyn ja valmistuksen päävaiheet sekä ymmärtää miten viinin rakenne syntyy
- tuntee yleisimmät viinialueet
- osaa nimetä tunnetuimpia rypäleitä ja tunnistaa rypäleiden ominaisuuksia
- tuntee erilaisia väkeviä ja mietoja alkoholijuomia sekä niiden valmistustapoja
- tietää oluen ja siiderin eri tyylit sekä valmistuksen periaatteet
Working methods and scheduling: 

100 % verkkokurssi (Moodle)

Assessment: 

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Earlier education: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Teacher(s): Tanja Vornanen
Email: tanja.vornanen@savonia.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 30.04.2019
Date: 03.06.2019 - 18.08.2019
COURSE FULL