Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

-
5 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opiskelun tavoitteet, OPS:

Opiskelija
– tietää kudosten perustyypit
– tunnistaa elimistön keskeiset tieteelliset termit
– hallitsee ihmiselimistön perusrakenteen ja toiminnan
– ymmärtää elimistön säätelytekijöiden periaatteet
– ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä muutoksia
– ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia

Opiskelun sisältö:
– elimistön rakenne ja toiminta
– elimistön keskeiset säätelyjärjestelmät
– solutason stressimuutokset ja paranemistyypit
– tulehdus ja immunologian perusteet
– kasvainopin perusteet

Working methods and scheduling: Opintojakso alkaa 04.09.2019 ja päättyy 30.11.2019. Opiskelu tapahtuu Moodlen työtilassa itsenäisesti. Orientaatiossa opettaja antaa ehdotuksia opiskeluun ja oppimisanalytiikan avulla opettaja koittaa aktivoida tasaiseen opiskeluun koko opintojakson aikana. Pakollisia ajoitettuja tehtäviä tai tapaamisia verkossa ei ole.
Assessment: 
0 - 5, Moodletenteistä pitää saada vähintään 48% pisteistä että saa 1
Info: Opintojakso on laaja ja vaativa. Opiskelijan kannattaa aloittaa opiskelu heti ja tehdä sitä tasaisesti joka viikko. Kuuntele Moodlen orientaatioäänite.
Teacher(s): Niina Suni
Email: niina.suni@metropolia.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 30.08.2019
Date: 04.09.2019 - 30.11.2019