Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opintojakson keskeinen sisältö:
• sähköisten palvelujen käyttöä ohjaavat ja määrittävät tekijät: mm. asiakaslähtöisyys, lainsäädäntö, teknologia, turvallisuus, eettisyys, yritysyhteistyö ja toimintaympäristö
• erilaiset sähköiset palvelut terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja sosiaalialalla kansallisesti ja kansainvälisesti (mm. e- ja m-maailmat sähköisissä palveluissa, applikaatiot, pelit, puettava teknologia, sensorit, robotiikka)
• digitalisaatioon ja sähköisiin palveluihin liittyvä ICT ja ohjelmistotuotanto
• asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen innovointi, kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisena yhteistyönä
• asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen rooli ja osaaminen palvelujen kehittäjinä ja toteuttajina
• sähköisten palvelujen arviointi (käytettävyys, toimivuus, miten voidaan hyödyntää asiakastyössä, vaikuttavuus jne.)

Objectives: Kokonaiskuva sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja sen mahdollisuuksista. Sähköisten palvelujen mahdollisuudet. Käytössä olevat sähköiset palvelut, uudet sähköiset palvelut, tulevaisuuden ennakointi. Palvelujen kehittämisen lainsäädännölliset ja tekniset reunaehdot. Eettiset kysymykset. Asiakaslähtöisyys. Moniammatillisen yhteistyön merkitys. Sähköisten palvelujen käytettävyys, soveltuvuus ja hyödyllisyys asiakastyön prosesseissa/asiakastyössä.
Working methods and scheduling: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävät

Assessment: 

hyväksytty/hylätty

Teacher(s): Helena Ikonen
Email: Helena.Ikonen@karelia.fi
Queries related to enrollment practices: campusonline@karelia.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 12.05.2019
Date: 03.06.2019 - 31.07.2019
COURSE FULL