Asumissosiaalinen työ 5op

-
5 ECTS

Hub:  Health and Wellbeing

Course language: 
Course description: 

Opiskelija osaa
– tunnistaa asunnottomuutta Suomessa ilmiönä
– jäsentää asumissosiaalisen työn paikkoja
– tarkastella asunnottomuutta kansainvälisestä näkökulmasta
– määritellä asumissosiaalisen työn asiantuntijuuden
asunnottomuus Suomessa, asumissosiaalisen työn paikat, asunnottomuus kansainvälisenä ilmiönä, asumissosiaalisen työn asiantuntijuus

Working methods and scheduling: 

Virtuaalitoteutus muodostuu kurssin teemoista 1- 4. Teemat sisältävät verkossa suoritettavia yksilötehtäviä, joita käsitellään yhteisöllisesti jokaisessa teemassa. Virtuaalitoteutus käynnistyy 16.9. jolloin pääsee kirjautumaan opintojakson Moodle -sivuille ja tehtävien teko käynnistyy.

Assessment: 

Hyväksytty/hylätty

Earlier education: 

vähintään 60 op suoritettuja sosiaali- ja terveysalan opintoja tai aiempi työkokemus sosiaali- ja terveysalalta

Teacher(s): Helena Hatakka ja Kati Ojala
Email: helena.hatakka@lamk.fi, kati.ojala@lamk.fi
Queries related to enrollment practices: avoinamk@lamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 04.09.2019
Date: 16.09.2019 - 10.11.2019
COURSE FULL