Big data

-
3 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  Natural Sciences

Course language: 
Course description: 

Opiskelija osaa selittää Big dataan liittyvät käsitteet ja välineet. Opiskelija ymmärtää, mitä ongelmia suuren datamäärän keräämiseen ja käsittelyyn liittyy. Opiskelija ymmärtää ohjelmistojen ja ohjelmistorajapintojen roolin Big Datan hyödyntämisessä. Opiskelija osaa käyttää tiedon visualisointiin tarkoitettua ohjelmistoa. Opiskelija ymmärtää Big Datan liiketoiminnalliset mahdollisuudet.

Objectives: Tietovarannot. Big data. NoSQL. Datan rakenne. Datan louhinta. Käyttömahdollisuudet. Tiedon visualisointi. Hadoob.
Working methods and scheduling: 

AC-luennot:
9.5.2019 15:00 16:30
13.5.2019 15:00 16:30
16.5.2019 15:00 16:30
20.5.2019 15:00 16:30
23.5.2019 15:00 16:30
30.5.2019 15:00 16:30
6.6.2019 15:00 16:30
13.6.2019 15:00 16:30 Tentti

Earlier education: Ei esitietovaatimuksia.
Teacher(s): Jukka Kaisto
Queries related to enrollment practices: campusonline@oamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 15.04.2019
Date: 01.05.2019 - 31.07.2019
COURSE FULL