Bioeconomy Value chain

-
5 ECTS

Hub:  Nature and Environment

Course language: 
Course description: 

Opiskelija oppii hahmottamaan biotalouden kokonaisuuden, materiaalivirrat (raaka-ainevirrat ja sivuvirrat), perinteiset tuotteet ja tulevaisuuden tuotteet ja niihin liittyvät materiaalivirrat. Opiskelija oppii arvoketjun käsitteen, ja osaa muodostaa itse arvoketjun ja ymmärtää arvon lisääntymiseen vaikuttavat tekijät ja arvon muodostumisen.

Working methods and scheduling: 

This course is available online.

Teacher(s): Ulla-Maija Knuutti
Email: ulla-maija.knuutti@hamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 06.09.2019
Date: 01.10.2019 - 31.07.2020
COURSE FULL