Bioenergia

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone, Nature and Environment

Course language: 
Course description: 

Opiskelija osaa tunnuslukuja käyttäen kuvailla bioenergian nykyisen ja tulevan merkityksen osana Suomen energiapolitiikkaa. Hän tuntee energiataseen ja energiapotentiaalin käsitteet. Hän osaa kuvailla pääpiirtein Suomessa käytettyjen bioenergialähteiden tuotantoprosessin, logistiikan ja käytön sekä osaa arvioida kriittisesti maatilamittakaavaisen bioenergian tuotannon ja hyödyntämisen perusteita.

Working methods and scheduling: 

100 % itsenäinen työskentely omalla ajalla ja omassa paikassa

Assessment: 

1-5 numeroarviointi

Teacher(s): Juha Tiainen
Email: juha.tiainen@seamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 14.04.2019
Date: 27.05.2019 - 27.08.2019
COURSE FULL