Biotalouden arvoketjut/Bioeconomy value chain

-
5 ECTS

Hub:  Aikuistyo, Ehkäisevä työ, Johtaminen ja työyhteisö, Kestävä kehitys ja kiertotalous, Luonnonvara- ja ympäristöala

Course language: 
Course description: 

Opiskelija oppii hahmottamaan biotalouden kokonaisuuden, materiaalivirrat (raaka-ainevirrat ja sivuvirrat), perinteiset tuotteet ja tulevaisuuden tuotteet ja niihin liittyvät materiaalivirrat. Opiskelija oppii arvoketjun käsitteen, ja osaa muodostaa itse arvoketjun ja ymmärtää arvon lisääntymiseen vaikuttavat tekijät ja arvon muodostumisen.

Opintojakso sisältää arvoketjuihin liittyvää teoriaa, biotalous -pelin pelaamiseen ja teorian ja pelin jälkeen tehtävän soveltavan tehtävän biotalouden arvoketjuista.

Working methods and scheduling: Tämän toteutuksen suoritusaika on 13.1 - 29.2.2020. Teoria, pelin pelaaminen, soveltava tehtävä. Kurssi on ajasta ja paikasta riippumaton, opiskelija laatii itse itselleen aikataulun.
Teacher(s): Ulla-Maija Knuutti
Email: ulla-maija.knuutti(at)hamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Note: Tutustu toteutussuunnitelmaan Lue lisää -kohdassa ennen ilmoittautumista. Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. HAMKin opiskelijat ilmoittautuvat Pakissa.

Enrolment date: 18.11.2019 - 15.12.2019
Date: 13.01.2020 - 29.02.2020