Biotalouden arvoketjut

-
5 ECTS

Hub:  Nature and Environment

Course language: 
Course description: 

Opiskelija oppii hahmottamaan biotalouden kokonaisuuden, materiaalivirrat (raaka-ainevirrat ja sivuvirrat), perinteiset tuotteet ja tulevaisuuden tuotteet ja niihin liittyvät materiaalivirrat. Opiskelija oppii arvoketjun käsitteen, ja osaa muodostaa itse arvoketjun ja ymmärtää arvon lisääntymiseen vaikuttavat tekijät ja arvon muodostumisen.

Working methods and scheduling: 

Opintojakso sisältää arvoketjuihin liittyvää teoriaa, biotalous -pelin pelaamiseen ja teorian ja pelin jälkeen tehtävän soveltavan tehtävän biotalouden arvoketjuista

Teacher(s): Ulla-Maija Knuutti
Email: ulla-maija.knuutti@hamk.fi


Enrolment date: 26.08.2019 - 18.10.2019
Date: 01.10.2019 - 31.07.2020
COURSE FULL