Brush Up Your English

-
3 ECTS

Hub:  Languages and Communication

Course language: 
Course description: 

Opintojaksolla käsitellään kieliopin perusasiat ja keskeinen sanasto, teemoina työ ja vapaa-aika, harrastukset, palvelutilanteet, matkustaminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa englannin kieliopin perusasiat ja eri alojen sanastoa tarpeeksi pystyäkseen kommunikoimaan englannin kielellä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Mahdolliset virheet eivät häiritse puheen/kirjoituksen ymmärtämistä. Opiskelija pystyy menestyksekkäästi jatkamaan englannin opintoja AMK:ssa sekä opiskelemaan omaa alaansa myös osittain englannin kielellä (esim. englanninkielinen oppimateriaali, englanninkieliset vierailuluennot).

Working methods and scheduling: 

Verkko-opinnot

Assessment: 

Hyväksytty/hylätty

Teacher(s): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Queries related to enrollment practices: averko@centria.fi


Enrolment date: 02.09.2019 - 13.09.2019
Date: 02.10.2019 - 11.12.2019
COURSE FULL