Brush Up Your English

-
3 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone, Languages and Communication

Course language: 
Course description: 

Opiskelija osaa englannin kieliopin perusasiat ja eri alojen sanastoa tarpeeksi pystyäkseen kommunikoimaan englannin kielellä erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti. Mahdolliset virheet eivät häiritse puheen/kirjoituksen ymmärtämistä. Opiskelija pystyy menestyksekkäästi jatkamaan englannin opintoja AMK:ssa sekä opiskelemaan omaa alaansa myös osittain englannin kielellä (esim. englanninkielinen oppimateriaali, englanninkieliset vierailuluennot).

Kieliopin perusasiat ja keskeinen sanasto, teemoina työ ja vapaa-aika, harrastukset, palvelutilanteet, matkustaminen.

Working methods and scheduling: 

Verkko-opinnot

Assessment: 

“Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson alussa pidetään kirjallinen lähtötasotesti ja lopussa kirjallinen lopputesti. Näiden avulla opiskelija voi itse seurata ja arvioida oppimistaan. Opintojakson suorittamiseksi on tehtävä kaikki opintojaksolla vaaditut tehtävät.”

Teacher(s): averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Queries related to enrollment practices: averko@centria.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 14.04.2019
Date: 08.05.2019 - 21.08.2019
COURSE FULL