Business Design

-
5 ECTS

Available for open UAS students

Hub:  4everyone, Master’s, Entrepreneurship

Course language: 
Course description: 

Oppija osaa muotoilla parempaa liiketoimintaa ja osaa tunnsitaa ja hankkia liiketoimintahaasteita, hallitsee liiketoimintamuotoilun fasilitoinnin, osaa luoda tulevaisuuden visioita, osaa havainnoida ja kyseenalaistaa, osaa rakentaa ymmärrystä ja tietoperustaa liiketoimintahaasteeseen liittyen, osaa luoda ideoita, suunnitella ja toteuttaa prototyyppejä ja validioida väittämiä liiketoiminnan kokeiluissa.

Objectives: Business Design opinnoissa opiskelija osaa soveltaa palvelu- ja liiketoiminnan muotoilun prosesseja menetelmiä valitsemassaan liiketoimintahaasteessa ja luoda haasteisiin ratkaisuja. Keskeisiä sisältöjä ovat tuplasilmukka prosessin eri vaiheet: valmistautuminen liiketoimintamuotoilun prosessiin, näkökulman valinta, ymmärryksen rakentaminen, ratkaisuideoiden luominen ja valinta, prototyypin muotoilu ja toteutus, liiketoimintakokeilun tekeminen liiketoimintahaasteen ja ratkaisun validioimiseksi. Sisältöjä ovat kehittämisen käsikirjoitus, tiimiytyminen, visioiminen, tarinan kerronta, kehittämisen kriteerien asettaminen, asiakkaan matka, arvolupaus, liiketoimintaympäristö, liiketoimintamalli, ideaseinä, innovaatiomatriisi, prototyyppi, riskianalyysi, liiketoimintakokeilu, validiointi ja investointivalmiuksien arviointi.
Working methods and scheduling: 

verkkototeutus, Moodle

Assessment: 

1 – 5

Teacher(s): Vesa Tuomela
Email: etunimi.sukunimi@hamk.fi
Queries related to enrollment practices: opiskelijapalvelut@hamk.fi


Enrolment date: 18.03.2019 - 19.04.2019
Date: 13.05.2019 - 31.08.2019
COURSE FULL