C-ohjelmointi

-
3 ECTS

Hub:  Technology

Course language: 
Course description: 

Opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet.
Opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita. Opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja. Opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö
Algoritminen ajattelu
Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C):
syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne,
aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Working methods and scheduling: 

Kurssi on 100% itsenäisesti netin kautta suoritettava kurssi. Oppimisympäristö löytyy Viope-ympäristöstä.

Assessment: 

Kurssista saa hyväksytty merkinnän kun siitä on suoritettu 80% tai enemmän

Teacher(s): Virve Prami
Email: virve.prami@metropolia.fi


Enrolment date: 19.11.2018 - 31.12.2019
Date: 01.01.2019 - 31.12.2019