C-ohjelmointi

-
3 ECTS

Hub:  Ohjelmointikielet, Tekniikan ja liikenteen ala

Course language: 
Course description: 

Tavoite
Opiskelija ymmärtää proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet.
Opiskelija osaa toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita. Opiskelija osaa jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja. Opiskelija osaa käyttää taulukkorakennetta.

Sisältö
Algoritminen ajattelu
Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C):
syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne,
aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Working methods and scheduling: Kurssi on 100% itsenäisesti verkonkautta suoritettava kurssi joten opiskelija voi suorittaa sen täysin omaan tahtiinsa itselle sopivana ajankohtana.
Assessment: 
Opiskelija saa kurssista hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun hän on suorittanut sen tehtävistä vähintään 80%.
Info: Kurssin oppimisympäristönä toimii Metropolian Viope-ympäristö.
Teacher(s): Petri Piiroinen
Email: petri.ppiiroinen@gmail.com
Queries related to enrollment practices: virve.prami@metropolia.fi


Note: Kurssille voi ilmoittautua ympäri vuoden ja sen voi suorittaa täysin omaan tahtiin, itselle sopivana ajankohtana.

Enrolment date: 18.11.2019 - 31.12.2020
Date: 18.11.2019 - 31.12.2020