Spring | Full
Course name 100 days of active well-being
Course date 16.01.2023 - 25.04.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Teija Rautiola
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 02.01.2023
Implementation plan

100 days of active well-being

16.01.2023 - 25.04.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää oman toimintakyvyn monipuoliset ja -tasoiset syy-seuraussuhteet ja tiedostaa omat vaikuttamisen mahdollisuudet niihin.
 • Hän osaa hyödyntää monipuolisesti opittuja menetelmiä oman elämänhallinnan kohentamiseksi.
 • Hän osaa soveltaa tietoja ja testattuja keinoja oman ja tulevan työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.
 • 100 aktiivisen hyvinvoinnin päivän kokemuksella opiskelija hallitsee terveyden lukutaidon eri tasot sekä motivoituu käyttämään ja soveltamaan niitä.

Sisältö:

Itsenäinen hyvinvointiisi keskittyvä verkkokurssi rakentuu yhdeksästä teemasta ja niihin pohjautuvista tehtävistä. Jokaisen yhdeksän osa-alueen keskimääräinen kesto opiskelijalle on 1,5 viikkoa, joista koostuu 100 aktiivista hyvinvoinnin päivää. Moodle-työtila materiaaleineen toimii verkkotoimintaympäristönä.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

 • Teema 1 16.1.-23- 26.1.-23
 • Teema 2 27.1-7.2
 • Teema 3 8.2-18.2
 • Teema 4 19.2-1.3
 • Teema 5 2.3-12.3
 • Teema 6 13.3-23.3
 • Teema 7 24.3-4.4.
 • Teema 8 5.4-15.4
 • Teema 9 16.4-25.4.