Non-stop
Course name Wearable technology in measuring functional performance and welfare
Course date 01.01.2021 - 31.12.2021
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Marko Vatanen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 17.12.2020 - 01.12.2021
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Wearable technology in measuring functional performance and welfare

01.01.2021 - 31.12.2021

Course description

Tässä opintokokonaisuudessa tutustut ja tarkastelet kriittisesti puettavan teknologian periaatteita ja tutkimusmenetelmiä sekä niiden soveltamista yksilön toimintakyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa.

Opintokokonaisuudessa on viisi tehtävää, jotka sisältävät luentoja, artikkeleita ja käytännön harjoitteita. Jokaisen tehtävän jälkeen suoritat niitä koskevat oppimistehtävät, jotka tulee olla hyväksyttyjä. Tee tehtävät järjestyksessä 1-5

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Sosiaali-, terveys ja liikunta-alan opintoja. MOOC suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Aikaan sitomaton opiskelu, paikkana DigiCampus, jonne saat linkin ilmoittautumisen jälkeen. Toukokuusta 2021 alkaen opiskelu tapahtuu Lapin AMK Moodlessa.

Course info

MOOC suoritetaan kokonaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä, ajasta ja paikasta riippumatta.

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline.fi-opinnot on tarkoitettu Suomen ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (lisätietoja campusonline @lapinamk.fi) sekä avoimen AMKin polkuopiskelijoille (lisätietoja avoinamk @lapinamk.fi) –> ILMOITTAUDU (HAKA-tunnistautuminen)

Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta.

Huom: Ilmoittautumiset hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu edellä mainittujen mukaisesti maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

********************************************

Muille, kuin ylläoleville kohderyhmille, maksullinen avoin AMK ilmoittautuminen –> AVOIN AMK ilmoittautuminen