Fall
Course name Knowledge management
Course date 19.09.2022 - 04.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Knowledge management

19.09.2022 - 04.12.2022

Course description

Tavoitteet:

 • Osaat määritellä tiedon ja tietojohtamisen käsitteitä.
 • Osaat tietopääoman luokittelun ja tunnet tietopääoman ja ja yrityksen suorituskyvyn yhteyden.
 • Tunnet digitalisaation vaikutukset yrityksen toimintaympäristöön ja osaat ottaa huomioon digitalisaation yrityksen tietojohtamisessa.
 • Tiedät, miten yritys voi uudistua.
 • Tunnet tiedolla johtamisen ja osaat soveltaa sitä yrityksen toiminnassa.

Sisältö:

 • Mitä on tieto ja tietojohtaminen?
 • Miten tietopääomaa luokitellaan ja miten tietopääoma vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn?
 • Mitä tarkoitetaan digitalisaatiolla ja mitä haasteita digitalisaatio tuo yrityksen tietojohtamiselle?
 • Miten yritys voi huolehtia uudistumisestaan?
 • Mitä on liiketoimintatiedon hallinta ja miten yritys voi toteuttaa sitä?

Opintojakso jakautuu kolmeen teemaan: * Tietopääoma * Tiedolla johtaminen * Uuden tiedon luonti ja innovatiivisuus Kuhunkin teemaan liittyy oppimistehtäviä, jotka perustuvat Learnista löytyvään tai opiskelijoiden itse netistä hankkimaan materiaaliin.

Prerequisites

Ei edellytä aiempaa osaamista

Assessment criteria

Osaat

 • Käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • Käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Kuhunkin kolmeen teemaan liittyy opiskeltava teemasisältö, jonka oppimistehtävien paino arvosanasta 3*30% = 90%. Oppimispäiväkirjan paino 10% arvosanasta.

Arviointiasteikko: 1-5 1=50% ; 2=60% ; 3=70% ; 4=80% ; 5=90%

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan tehtävillä itseohjautuvasti.

Opintojaksoa ei voi suorittaa yhdellä erillisellä tentillä, vaan se suoritetaan henkilökohtaisilla oppimistehtävillä ja pienillä verkkotenteillä, jotka perustuvat oppimisalustalla olevaan materiaaliin.

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus kokonaisuudessaan verkossa. Ei luokkaopetusta. Opiskelija voi edetä opetusmateriaalia apuna käyttäen tehden tehtäviä omaan tahtiinsa itse haluamaan aikana. Tehtävien viimeiset palautuspäivät selviävät Learnista.

Course info

Opiskelumateriaali:

Opiskelumateriaalia ei tarvitse hankkia etukäteen, vaan kaikki materiaali löytyy Learnista opintojakson alettua.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.