Fall
Course name Introduction to data analytics
Course date 29.08.2022 - 09.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.08.2022 - 18.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to data analytics

29.08.2022 - 09.12.2022

Course description

Tavoitteet:

Ymmärrät data-analytiikan merkityksen yrityksille. Tunnet data-analytiikan peruskäsitteet. Tiedät erilaisia datalähteitä. Ymmärrät visualisoinnin ja viestinnän merkityksen. Tiedät joitain data-analytiikkaan liittyviä ohjelmia. Osaat tehdä pieniä analyysejä yksinkertaiselle datajoukolle taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen. Ymmärrät vastuusi ja osaat huomioida kestävän kehityksen raportteja laatiessasi. Muistat tarkastella dataa kriittisesti.

Sisältö:

Mikä on data-analytiikan merkitys? Mistä dataa saa? Miten dataa esittämällä on voitu vaikuttaa? Mitä ohjelmia data-analytiikassa voidaan hyödyntää? Miten voin tehdä yksinkertaisen analyysin avoimelle datalle taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen? Mitä matemaattisia perusteita tarvitsen dataa analysoitaessa? Miten toimin vastuullisesti ja kestävän kehityksen huomioiden data-analytiikassa? Miten teen saavutettavia raportteja?

Prerequisites

Ei edellytä aiempaa osaamista

Assessment criteria

Opiskelija osaa

  • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
  • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
  • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
  • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
  • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen.

Opintojaksossa ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Itsenäisesti verkko-opintoina suoritettava opintojakso. Opiskelijat voivat edetä omaan tahtiin kurssin aloitus- ja päättymispäivämäärien asettamissa rajoissa.

Tentit, joiden halutaan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna toteutuksen päättymispäivään mennessä.

Course info

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla käytetään verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla kurssin edetessä.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.