Spring
Course name Development projects and funding in CC
Course date 01.03.2023 - 31.05.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB
Teacher Markus Suomi ja Leena Janhila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 15.02.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Development projects and funding in CC

01.03.2023 - 31.05.2023

Course description

Luovien alojen hankkeet ja rahoitus (5 op) -verkko-opintojakso on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden tarpeisiin kehitetty kokonaisuus rahoitus- ja hankeosaamisen lisäämiseen, kyvykkäiden hanketiimien rakentamiseen sekä selkeiden ja innovatiivisten yhteisten hankeideoiden työstämiseen hankesuunnitelmiksi ja rahoitushakemuksiksi. Kohderyhmänä ovat luovien alojen opiskelijat yrittäjät, yhteisöt, kehittäjät sekä eri alojen yhteistyön edistäjät.

Koulutusta voi käyttää hankesuunnittelun apuna. Aikaisemmin osallistuneiden mukaan opintojakson parasta antia ovat olleet käytännönläheinen tieto rahoituksen hakemisesta, mahdollisuudet saada apua oman hankkeen suunnitteluun, sekä samassa tilanteessa olevien toimijoiden kanssa verkostoituminen.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään kulttuuri- ja luovien alojen rahoitusinstrumentteihin ja kehittämisrahoitusten käyttötarkoituksiin, rahoituksen käsitteisiin sekä julkisen kehittämisrahoituksen hakukäytäntöihin.

Tietoperustan lisäksi opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat hankekonsortion muodostaminen, tavoitteiden ja toimenpiteiden asettaminen sekä budjetin, aikataulun ja rahoitushakemuksen laatiminen.

Tavoitteet:

Opiskelija

 • Tuntee kulttuuri- ja luovien alojen rahoituskentän ja tunnistaa rahoitusmahdollisuuksia yritys- ja yhteiskehittämishankkeille
 • Hallitsee rahoituksen termit ja käsitteet sekä tuntee rahoittajayhteistyön käytännöt
 • Osaa tunnistaa potentiaalisia yhteistyökumppaneita kehittämisprojekteille sekä muodostaa hankekonsortioita
 • Osaa arvioida asiakas- ja markkinalähtöisiä kehittämistarpeita suhteessa rahoitusten tavoitteisiin ja kriteereihin
 • Osaa laatia useamman partnerin yhteisprojektille hankesuunnitelman, aikataulun ja budjetin sekä rahoitushakemuksen

Prerequisites

Opiskelijalta vaaditaan valmiutta ammattikorkeakouluopintoihin, ja perustiedot taloushallinnosta, budjetoinnista, projektisuunnittelusta ja innovaatiotoiminnasta. Opintojakso on tasoltaan syventävää perustasoa.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena verkossa. Opintojakso sisältää:

 • Ryhmä- tai parityötä
 • Webinaareja
 • Itsenäinen työskentelyä
 • Ohjaustunteja verkossa

Ennakkotehtävä julkaistaan 1.3.2023.

Verkkolähipäivät:

 • 14.3.2023 klo 9 – 10.30 starttitapaaminen
 • 17.3.2023 klo 9 – 11.30
 • 31.3.2023 klo 12.30 – 15
 • 14.4.2023 klo 9 – 11.30
 • 28.4.2023 klo 9 – 11.30
 • 12.5.2023 klo 9 – 11.30 lopputapaaminen

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.