Fall
Course name Memory Health Promotion Throughout the Life Span
Course date 18.09.2023 - 10.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jonna Puustinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 10.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Memory Health Promotion Throughout the Life Span

18.09.2023 - 10.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat määritellä aivojen ja muistin toimintaa osana muistiterveyttä
  • Osaat selittää muistiterveyden edistämisen merkityksen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta
  • Osaat luetella keskeisiä muistiterveyden edistämisen osa-alueita
  • Osaat selittää muistiterveyteen vaikuttavien keskeisten tekijöiden yhteyksiä hyvinvointiin
  • Tunnistat näyttöön perustuvan tiedon merkityksen muistiterveyden edistämisessä

Sisältö

  • Aivo- ja muistiterveyden edistäminen elämänkulussa
  • Muistiterveyden edistämisen keskeisiä tekijöitä
  • Näyttöön perustuva tieto ja toiminta muistiterveyden edistämisessä

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson Moodlen materiaalit opiskellaan ja verkkotestit suoritetaan osioittain opintojakson toteutuksen aikataulussa.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.