Non-stop
Course name 3D Modelling basic 2 inventor
Course date 30.08.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Antti Henell
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

3D Modelling basic 2 inventor

30.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Opiskelija hallitsee mallintamiseen. Pystyy mallintamaan monimutkaisten solid mallien lisäksi pintamalleja, Opiskelija ymmärtää parametrien käytön ja niiden mahdollisuudet. Ymmärtää eri tekniikat kokoonpanojen teossa.
 • EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelija pystyy mallintamaan kolmiulotteisesti haluamiaan kappaleita, sekä tuottamaan niistä yksiselitteiset 2D kuvat, jotka perustuvat koneenpiirustuksen standardeihin.
 • YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelijat pystyvät liittämään kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihinsä. Opiskelija pystyy tekemään tiedoston 3D-printterille tulostusta varten.
 • EA-EE EUR-ACE: Tekninen suunnittelu
 • TKNSU: Suunnitteluosaaminen
 • YHTVI: Viestintäosaaminen

Sisältö:

 • 3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä.
 • Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia.
 • Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta.
 • Parametrisointi sekä malli että kokoonpanotasolla.

Prerequisites

Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Verkkototeutus

Course additional info

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suoritusajat:

 • Ilmoittautuminen 1.8.-30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
 • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
 • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavälillä