Non-stop
Course name The possibilities of 3D printing in business operations
Course date 30.08.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Antti Henell
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

The possibilities of 3D printing in business operations

30.08.2022 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija hallitsee mallintamisen. Pystyy mallintamaan Solid-malleja sekä ymmärtää 3D-tulostuksen mahdollisuudet valmistusmenetelmänä.

EA-EE: EUR-ACE Tekninen suunnittelu / TKNSU: Suunnitteluosaaminen: Opiskelija ymmärtää 3D-tulostuksen eli lisäävän valmistuksen (Engl Addtive Manufacturing. AM) periaatteet ja mahdollisuudet valmistusmenetelmänä. Opiskelija pystyy valitsemaan ja perustelemaan tuotteet, joiden valmistaminen on kannattavaa AM menetelmillä, sekä tekemään tarvittavat AM valmistuksen vaatimat muutokset jo olemassa oleviin kappaleisiin. Ymmärtää piensarja ja asiakasräätälöityjen tuotteiden mahdollisuudet sekä niiden vaikutukset toiminnanohjaukseen ja tuotetietohallintaan. Opiskelija osaa hahmottaa 3D-tulostuksen vaikutuksia yrityksen toimintaan, sen kehittämiseen ja sen edellyttämään osaamiseen.

Opiskelija pystyy mallintamaan ja tulostamaan haluamiaan kappaleita. Mallinnustehtävät perustuvat DFAM-menetelmään eli niissä painotetaan 3D-tulostamisen mahdollisuuksia.

YHTVI: Viestintäosaaminen: Opiskelija pystyy havainnollistamaan mallintamansa tuotteen tekemällä 3D-tulosteen.

Sisältö:

3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Tulostusraportti eri tulostusmahdollisuuksista tietoperustaa hyödyntäen. Tutkielma laitekokonaisuuden tai yrityksen tuoteportfolion valmistuksen muuttamisesta AM-menetelmillä toteutettavaksi, mukaan lukien varaosatoimitukset ja tuotantologistiikan muutokset.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Mallinnustehtävät palautettu ja hyväksytty 1 op. Hyväksytty tulostusraportti ja onnistunut tuloste 1,5 op. Tutkielma 2,5 op

Course way of working and time table

Verkkototeutus. Toteutuksella opiskellaan itsenäisesti. Ohjelman käyttö ja harjoitustehtävien tekeminen ohjataan videoilla. Harjoitustehtävät palautetaan oppimisalustalle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on julkaistu Moodle-oppimisalustalle. Monisteet ja videot siitä kuinka kappaleet mallinnetaan. Tallennetut luentovideot eri tulostusmenetelmistä.

 

Course additional info

Opintoihin ilmoittautuminen nonstopina elokuun alusta toukokuun loppuun, huomioithan ilmoittautuessasi opintojen suoritusajat:

  • Ilmoittautuminen 1.8.30.9., suoritusaika 30.8.-10.12.
  • Ilmoittautuminen 1.10.-28.2., suoritusaika 1.10.-31.5.
  • Ilmoittautuminen 1.3.-31.5., suoritusaika 1.3.-31.7.

Opinnot tulee suorittaa suoritusaikana. Jos opintosi jäävät kesken, ilmoittaudu uudelleen seuraavalla aikavälillä.

Course enrolment info

Ilmoitathan opintojesi peruuntumisesta kirjallisesti osoitteessa: campusonline@jamk.fi. Kirjoitathan viestiin peruuttamasi opintojakson nimi sekä yhteystietosi. Kiitos!

Huomioithan ilmoittautuessasi, että emme käsittele ilmoittautumisia viikolla 42 sekä 21.12.2022-6.1.2023 välisenä aikana.