Non-stop
Course name Intellectual property rights
Course date 01.08.2023 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.06.2023 - 26.11.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Intellectual property rights

01.08.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

 • Osaat arvioida aineettoman oikeuden arvoa ja tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle.
 • Osaat arvioida erilaisten aineettomien oikeuksien suojaamiskeinojen käyttökelpoisuutta oman alasi tuotekehityksessä ja yritystoiminnassa,
 • Osaat käyttää patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) palveluita aineettomien oikeuksen suojaamista harkitessasi.
 • Osaat laatia yksinkertaisia sopimuksia aineettomien oikeuksien suojaamiseksi (eli hyödyntää muita suojaamiskeinoja).

Sisältö:

 • Mitä aineettomat oikeudet merkitsevät tuotekehitykselle ja yritystoiminnalle?
 • Millaisia vaihtoehtoja on aineettomien oikeuksien suojaamiseen?
 • Miten PRH palvelee aineettomien oikeuksien suojaamista harkitsevaa?
 • Miten voit suojata aineettomia oikeuksia yksinkertaisin sopimuksin ja käytännöin?

Prerequisites

Ei edeltävyysehtoja

Assessment criteria

Opiskelija osaa

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1-5

Course way of working and time table

 • Kesällä opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan, mutta ensimmäinen aloitus on vasta 1.8.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 1-2 kk.
 • Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla ja siihen kuuluu erilaisia oppimistehtäviä.
 • Nonstop verkko-opintoihin opiskelija voi ilmoittautua koska tahansa ja suorittaa opiskelun omassa tahdissa, huomioiden opintojaksoialustalta löytyvät ohjeistukset. Nonstop verkko-opinnot suoritetaan itsenäisesti opintojaksoalustalla olevien ohjeiden mukaisesti ja opettajat tarkistavat tehdyt palautukset opintojakson aikataulun mukaisesti.
 • Nonstop verkko-opintojaksojen ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, opintojakson tarkemmat suoritusohjeet löytyvät verkko-oppimisympäristöstä (Learn-alustalta). Kurssien suorittamiseen on aikaraja (1-2 kk), joka käynnistyy kun opiskelijan ilmoittautuminen opintojaksolle on hyväksytty.
 • 2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 55 tunnin opiskelijan työmäärää.

Toteutuksen osat:

Opintojakso sisältää 8 osiota, joihin kuhunkin liittyy lopuksi suoritettava tentti. Tenttivastauksista tulee saada 70 % oikein, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Lisäksi opiskelija täyttää koko opintojakson ajan oppimispäiväkirjaa, josta on tarkemmat ohjeet Leanissä. Suoritustahti on vapaasti valittavissa kokonaisaikarajan puitteissa.

OSIO 1: IPR LIIKETOIMINNAN MENESTYSTEKIJÄNÄ (mm .aineeton omaisuus ja aineettomat oikeudet, aineettomien oikeuksien kasvava merkitys,

OSIO 2: TEKIJÄNOIKEUS JA LÄHIOIKEUDET (tekijänoikeussuojan kohde, tekijänoikeuden haltija, tekijänoikeussuojan ulottuvuus, tekijän taloudelliset ja moraaliset oikeudet, rajoitukset, loukkaukset, lähioikeudet)

OSIO 3: PATENTTI JA HYÖDYLLISYYSMALLI (mm. patentoinnin mahdollisuudet, patentin hakeminen, patentoitavuuden edellytykset, keksinnön suojaaminen ulkomailla, hyödyllisyysmalli, tietokannat)

OSIO 4: MALLIOIKEUS (mm. yleiskatsaus mallioikeuteen, mallioikeussuojan sisältö, hakeminen)

OSIO 5: TAVARAMERKKI (mm. merkitys liiketoiminnassa, suoja-ala, rekisteröinnin edellytykset, rekisteröinti, tavaramerkin käyttäminen)

OSIO 6: IPR-STRATEGIA (mm. IPR osana yrityksen strategiaa)

OSIO 7: AINEETTOMISTA OIKEUKSISTA SOPIMINEN (mm. sopimusoikeuden perusteita, IPR-sopimuksen solmiminen, sopiminen erilaisissa tilanteissa)

OSIO 8: IPR – TULEVAISUUDEN ALA (mm. alan toimijoita ja ammattilaisia, aineettomia oikeuksia koskeva tieto haltuun)

Course info

Opiskelumateriaali:

Opintojaksolla tarvittava materiaali linkkeineen löytyy opintojakson Learn-alustalta. Lisäksi oppimispäiväkirjaa varten opiskelijan on hyvä etsiä ajankohtaisia IPR-asioihin liittyviä uutisia verkosta oma-aloitteisesti.

Course additional info

Ilmoittautuminen päättyy 26.11.2023 jolloin suoritusaikaa on jäljellä enää 1 kk.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Peruminen:

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.