Fall | Full
Course name Brain well-being - cognitive ergonomics
Course date 28.11.2022 - 20.01.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Irma Gerstenmaier
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.10.2022 - 24.10.2022
Implementation plan

Brain well-being - cognitive ergonomics

28.11.2022 - 20.01.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa käyttää aivoterveyteen ja aivotyön kuormittavuuteen sekä kognitiiviseen ergonomiaan liittyviä käsitteitä
 • osaa tunnistaa omien elintapojen yhteyden aivoterveyteen
 • tunnistaa aivotyössä esiintyvien kuormitustekijöiden piirteet ja niiden vaikutukset kuormittavuuteen
 • osaa tunnistaa eri työtehtävissä työn asettamien psykososiaalisten kuormitustekijöiden yhteyden omaan hyvinvointiin
 • tunnistaa työ- ja opiskeluyhteisössä olemassa olevien terveyttä tukevien lähiverkostojen mahdollisuudet
 • osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisen aivojen hyvinvointia edistävän viikkosuunnitelman huomioiden kuormitustekijät ja omat voimavarat
 • osaa arvioida aivojen hyvinvointia sujuvoittavien keinojen soveltuvuutta oman arkeen

Sisältö

 • aivojen hyvinvointi edistämässä terveyttä
 • aivojen hyvinvointi tuottaa henkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä
 • yksilöllisyys koetussa hyvinvoinnissa
 • aivoterveys
 • kognitiivinen ergonomia
 • aivotyön kuormittavuus
 • psykososiaaliset kuormitustekijät
 • aivotyön sujuvoittamisen keinot mukaanlukien lähiverkostot työ- ja opiskeluyhteisössä

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Hyväksytty arvionti edellyttää, että opiskelija osaa: – osoittaa perehtyneisyyden alan tietoperustaan – erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta – käyttää oikein useimpia alan käsitteitä – tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan – osoittaa saavuttaneensa ydinosaamisen tavoitteet

Course way of working and time table

Orientaatioluento on tallennettu Moodle työtilaan ja voit tutustua siihen valitsemanasi ajankohtana. Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 28.11.2022 – 20.1.2023.

Osio 1 Aivojen hyvinvointi: Yksilötehtävä + vertaispalautteet + pienryhmätehtävä 28.11. – 13.12.2022.

Osio 2 Aivojen kuormitus- ja voimavaratekijät: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 14.12. – 30.12.2022

Osio 3 Aivojen hyvinvointisuunnitelman kokeilujakso: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 27.12.2022 – 18.1.2023

Osio 4 Oman oppimisen pohdinta + palautekysely: Yksilötehtävä 19.1. – 20.1.2023.