Non-stop
Course name Acute wounds - effective treatment
Course date 16.01.2023 - 25.06.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Acute wounds - effective treatment

16.01.2023 - 25.06.2023

Course description

Tavoitteet: o ymmärtää erilaisten haavojen syntymekanismit o tuntee erilaiset akuutit haavatyypit o ymmärtää haavan luokittelun ja arvioinnin periaatteet o ymmärtää haavahoidon materiaalien ja keinojen valinnan periaatteet o tuntee haavan mekaanisen puhdistamisen periaatteet o ymmärtää haavan hoidon prosessin (arviointi, hoito, kirjaaminen) Sisältö: o haavojen syntymekanismit o erilaiset akuutit haavatyypit o haavan luokittelu ja arviointi o haavahoidon materiaalit ja keinot o mekaaninen puhdistus ja aseptiikka o haavan hoidon prosessi

Prerequisites

Assessment criteria

hyväksytty – hylätty

 

Course way of working and time table

Learn-oppimisympäristö.

Hyväksytysti suoritetut oppimisympäristön tehtävät. Ei lähiopetusta.

Course info

16.1.-25.6. 2023. Ensimmäinen aloitus 16.1.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on kaksi kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.