Non-stop
Course name Acute pain and pain treatment
Course date 29.08.2022 - 16.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 23.10.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Acute pain and pain treatment

29.08.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet:  o ymmärtää kivun syntymekanismit o tuntee kiputyypit o arvioi kivunhoidon prosessia o tuntee lääkkeellisen ja lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät o osaa pohtia omaa toimintaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö:  o kivun syntymekanismit o kiputyypit o kivun hoidon prosessi o kivun arviointi o kivunhoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön) o erityisryhmien kivunhoito o potilaan oikeudet, hoitajan vastuut ja velvollisuudet

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytysti suoritetut oppimisympäristön tehtävät. Ei lähiopetusta.

Course way of working and time table

Learn-oppimisympäristö. Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.