Non-stop
Course name Acute pain and pain treatment
Course date 16.01.2023 - 25.06.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 28.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Acute pain and pain treatment

16.01.2023 - 25.06.2023

Course description

Tavoitteet: o ymmärtää kivun syntymekanismit o tuntee kiputyypit o arvioi kivunhoidon prosessia o tuntee lääkkeellisen ja lääkkeettömät kivunhoidon menetelmät o osaa pohtia omaa toimintaa lainsäädäntöön, eettisiin ohjeisiin ja hoitosuosituksiin perustuen Sisältö: o kivun syntymekanismit o kiputyypit o kivun hoidon prosessi o kivun arviointi o kivunhoito (lääkkeellinen ja lääkkeetön) o erityisryhmien kivunhoito o potilaan oikeudet, hoitajan vastuut ja velvollisuudet

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko 

Hyväksytty/Hylätty Hyväksytysti suoritetut oppimisympäristön tehtävät. Ei lähiopetusta.

Course way of working and time table

Learn-oppimisympäristö

Tentit ja tehtävät tulee olla suoritettuna ennen opintojakson päättymistä.

Course info

Ensimmäinen aloitus 16.1.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on kaksi kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.