Fall
Course name Introduction to World of Wines, Beers and Spirits
Course date 16.09.2024 - 08.12.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Hospitality Management HUB
Teacher Vornanen Tanja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 15.09.2024
Implementation plan
Course enrolment info

Introduction to World of Wines, Beers and Spirits

16.09.2024 - 08.12.2024

Course description

Opintojakso antaa perustiedot viinien ja alkoholijuomien eri tyyleistä. Kokonaisuudessa perehdytään viinien valmistuksen vaiheisiin, rypälelajikkeisiin ja niiden ominaispiirteisiin sekä keskeisiin viinialueisiin. Opiskelija perehtyy viinien lisäksi väkevien alkoholijuomien eri ryhmittelyihin, valmistukseen ja tarjoiluun. Lisäksi opiskelija oppii perustiedot oluista, siidereistä ja long drink -juomista sekä näiden valmistustavat ja tarjoilutyylit.

Keskeinen sisältö:

  • yleistä alkoholijuomista ja historiasta
  • viinin viljelyn ja valmistuksen periaatteet
  • yleisimmät viinialueet ja tunnetuimmat rypälelajikkeet
  • väkevien alkoholijuomien valmistus ja tarjoilu
  • oluiden, siidereiden ja long drink -juomien valmistus sekä yleisimmät tyylit
  • eri alkoholijuomien tarjoilu

Assessment criteria

Arviointiasteikko:  Hyväksytty – Hylätty

Opintojakso arvioidaan pakollisten oppimistehtävien ja tenttien perusteella. Opintojaksolla on lisäksi vapaaehtoisia oppimistehtäviä.

Tehtävät ja tentit on oltava palautettuina/tehtyinä viimeistään 8.12.2024. Opintojakson arvioinnit annetaan opintojakson päättymisen jälkeen, 05.01.2025 mennessä.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuus 5 op vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Ajankäyttöön sisältyy annettujen materiaalien opiskelua, oppimistehtävien ja tenttien suorittaminen sekä lisäksi opiskelijan itsenäinen perehtyminen aihealueen kirjallisuuteen ja muuhun lähdeaineistoon.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.