Summer
Course name Professional self-awareness and cultural well-being
Course date 13.05.2024 - 04.08.2024
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Minna Kuvajainen, Lotta Pyykkönen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.04.2024 - 05.05.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Professional self-awareness and cultural well-being

13.05.2024 - 04.08.2024

Course description

Osaamistavoitteet:  Opiskelija osaa

  • kuvailla kulttuurihyvinvoinnin tavoitteita ja menetelmiä työelämässä
  • reflektoida omia ajatuksia, tarpeita ja toiveita taiteen avulla ryhmässä
  • kehittää tunne- ja vuorovaikutustaitojaan itseilmaisun keinoin
  • kehittää ammatillisia voimavaroja

Sisältö:

  • Kulttuurihyvinvointi työelämässä, taidelähtöiset työmenetelmät, ammatillinen itsetuntemus, itseilmaisu, tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Prerequisites

Sinulla ei tarvitse olla ennakko-osaamista kurssin teemoista tai menetelmistä.

Assessment criteria

Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus verkossa ajalla 13.5.–4.8.2024. Sisältää ohjattuja taidetyöpajoja verkossa (zoom) (3 kpl) sekä itsenäisesti tehtäviä harjoituksia ja oppimistehtäviä. Ohjattuihin taidetyöpajoihin verkossa osallistuminen on tärkeää osaamistavoitteiden saavuttamiseksi.

KULTTUURIHYVINVOINTI 2 op

  • Kulttuurihyvinvoinnin teoreettiset perusteet 1 op (kirjallinen tehtävä portfolioon 4.8.2024 mennessä)
  • Kulttuurihyvinvoinnin kehittämistehtävä 1 op (kirjallinen tehtävä portfolioon 4.8.2024 mennessä)

AMMATILLISEN ITSETUNTEMUKSEN KEHITTÄMINEN TAITEEN AVULLA 3 op

  • Ohjatut taidetyöpajat verkossa (3 kpl), osallistuminen ja reflektio (1 op) 29.5., 30.5. ja 5.6. klo 9–12
  • Ammatillinen itsetuntemus -tehtävät Moodlessa ajalla 13.5.4–4.8.2024 (1 op)
  • Portfolion (1 op) kokoaminen ja palautus viimeistään 4.8.2024

Course info

Varaa käyttöösi seuraavia välineitä: sakset, paperia, liimaa, aikakausilehtiä (kollaasityöskentelyyn), vesivärit, värikyniä, kamera (kännykkäkamera käy).

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä tai kun paikat ovat täynnä.