Non-stop
Course name Professional Competence for Customer Contacts in Social Services
Course date 16.05.2022 - 31.12.2023
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Matti Heikkinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.03.2022 - 10.12.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Professional Competence for Customer Contacts in Social Services

16.05.2022 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee sosionomin erilaiset ammatilliset mahdollisuudet sekä ammatillisen roolin erilaisissa asiakastehtävissä ja hyvinvoinnin edistämisessä
  • ymmärtää asiakkaan arvostavan kohtaamisen merkityksen vaikuttavan ja eettisesti kestävän ohjaustyön perustana ja oman roolinsa tässä
  • tutustuu asiakkaan ohjausprosessiin
  • tietää, mitä tarkoittaa moniammatillinen työ ja verkostotyö
  • tutustuu digitaalisten palvelujen ja sovellusten mahdollisuuksiin sosiaalipalveluissa ja ohjaamisessa

Sisältö:

Saat yleiskuvan sosionomin ammatista ja tiedät perusteet sosionomin ammatista. Opintojakso luo perustaa sosionomin ammatti-identiteetin muodostumiselle sekä tiedoille ja taidoille, joita tarvitset sosiaalialalla työskennellessä.

Assessment criteria

0 – 5

Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa.

Course way of working and time table

Verkkototeutus, nonstop

Opintojakso koostuu luennoista, pakollisesta kirjallisuudesta sekä itsenäisesti tehtävistä tehtävistä oppimisympäristöissä. Opintojakson tentit ja oppimistehtävät voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

 

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.