Fall | Full
Course name Professional English
Course date 12.09.2022 - 31.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan

Professional English

12.09.2022 - 31.12.2022

Course description

Tavoitteet: Osaat käyttää alasi perussanastoa aktiivisesti englanniksi. Osaat etsiä tietoa alasi englanninkielisistä lähteistä ja soveltaa sitä eri opiskelu- ja työelämän tilanteissa. Osaat toimia englannin kielellä erilaisissa oman alasi suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa. Sisältö: Mitä keskeistä ammattisanastoa tarvitset? Kuinka etsit tietoa oman alasi lähteistä ja sovellat sitä? Miten toimit suullisissa viestintätilaiteissa ja kuinka laadit alasi tekstejä? Miten opiskelu- ja työyhteisössä viestitään englannin kielellä?

Prerequisites

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu Englannin tehovalmennus -opintojaksolle, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan opintojakson sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattienglannin opintojakson alkamista.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 1-5