Fall
Course name Memory Friendliness in Everyday Life
Course date 18.09.2023 - 08.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Arja Jämsén
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 05.11.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Memory Friendliness in Everyday Life

18.09.2023 - 08.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • tunnistaa arjen muistipulmia sekä ilmiöitä, jotka rasittavat muistia
  • tunnistaa arjen keinoja edistää aivoterveyttä ja ehkäistä muistipulmia
  • tunnistaa muistipulmien eri muotoja sekä neuvonta- ja tukipalveluita muistipulmiin
  • osaa soveltaa muistiosaamista erilaisissa arjen tilanteissa ja kohtaamisissa

Sisältö

Muistipulmat ovat tavallisia ja niitä voi ilmetä itsellä, lähipiirissä tai työelämässä.

  • Miten aivojen terveyttä voi edistää ja muistipulmia ehkäistä?
  • Milloin muistipulmista on syytä huolestua?
  • Mistä muistipulmiin löytää apua ja tukea?
  • Keskeiset palvelut ja tuen lähteet.
  • Muistiosaamisesta eväitä arjen muistipulmiin.
  • Omannäköinen elämä, itsemääräämisoikeus ja ennakointi, muistiystävällinen sanasto.

Assessment criteria

Opiskelija tekee koko opintojakson ajan itsearviointia edetessään opintojakson vaiheesta toiseen. Opintojakson arviointi perustuu oppimista testaavaan kokoavaan oppimistehtävään opintojakson päätteeksi.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.