Spring
Course name Writing article on the grounds of literature review
Course date 06.03.2023 - 26.05.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Eeva Liikanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 05.03.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Writing article on the grounds of literature review

06.03.2023 - 26.05.2023

Course description

Opintojaksolla opitaan kirjoittamaan ammatillinen artikkeli omaan ammattialaan liittyvästä aiheesta. Opintojaksolla saadaan valmiuksia tieteellisen artikkelin kirjoittamiseen.

Sisältö: Kirjallisuuskatsaukset, tiedonhaku, ammatillisen ja tieteellisen artikkelin kirjoittamisprosessi.

Course way of working and time table

VVideoluennot, itsenäinen opiskelu materiaalien avulla ja ammatillisen artikkelin kirjoittaminen. Informaatikon tiedonhaun ohjaus 2 tuntia ja opettajan ohjaus 2 tuntia Zoomilla.

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.