Summer
Course name Stock Investment
Course date 07.08.2023 - 31.08.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Esa Anttila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.05.2023 - 03.08.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Stock Investment

07.08.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia arvopaperimarkkinoilla sijoittajana ja kehittyä asiantuntijana. Hän tuntee keskeisimmät sijoitusinstrumentit sekä osaa arvioida niihin liittyvää tuottoa ja riskiä. Hän osaa käyttää analyysejä apuna sijoituspäätösten tukena. Hän osaa hankkia sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa menestyksellisen sijoittamisen kannalta.

Sisältö: Arvopaperimarkkinoiden peruskäsitteistö. Kaupankäynti arvopapereilla. Markkinainformaatio ja keskeiset tunnusluvut. Sijoittaminen eri instrumentteihin ja niihin liittyvät tuotot ja riskit. Arvopaperit ja verotus.

Prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5.

Tentti on moodle-tentti. Tentti on opintojakson viimeisellä viikolla. Tentin maksimipistemäärä 30, hyväksytty suoritus edellyttää 14 pistettä. Harjoitustehtävien ( kaikkiaan 7 kpl ) eräpäivät on ilmoitettu selkeästi tehtävänannon yhteydessä. Osa harjoitustehtävistä opiskelijalle vapaaehtoisia. Harjoitustehtävistä opiskelija voi saada maksimissaan 4 pistettä “pohjapisteiksi” tenttiin. Harjoitustehtävien palautuksille on selkeät eräpäivät, jolloin ne on viimeistään palautettava moodle -alustalle. Aktiivisuus osoitetaan osallistumalla keskusteluun ja alustalla työskentelyllä

Course way of working and time table

Toteutus 7.8.-31.8.2023.

Opetus/oppiminen tapahtuu verkossa moodle-alustalla. Opintojakson alussa opiskelijan on hyvä osallistua Zoom-luentona totetutettuun “Aloitusinfoon” tai ainakin katsoa tallenne ”Aloitusinfo”, jossa käydään läpi opintojakson toteutusta ja sisältöä.

Opintojaksolla käsitellään alussa sijoittamisen perusasioita, joten pohjatietoja sijoittamisesta ei tarvita.

Opintojakso koostuu seitsemästä moduulista, joista kaikista on muun materiaalin lisäksi tallenne alustalla. Kyseessä on virtuaaliopintojakso, joten opiskelijan oma aktiivisuus korostuu. Opiskelijat tekevät moduulikohtaisia pienimuotoisia oppimistehtäviä, joista on mahdollista saada ns. pohjapisteitä tenttiin. Lisäksi opiskelijoiden on osallistuttava sijoittamiseen liittyvään keskusteluun. Opintojakson toteutuksen aikana opiskelijat saavat palautetta työskentelystään, esim. palauttamistaan harjoitustehtävistä saadun palautteen muodossa.

Osa palautteesta/ohjauksesta tapahtuu koko ryhmälle osa yksittäiselle opiskelijalle. Palaute on pääsääntöisesti kirjallista.

Opintojakson materiaali on pääasiassa moodlessa, jonka lisäksi oheislukemisena Pörssisäätiön julkaisuja. Omaehtoinen tiedonhaku on tärkeää..

Opintojakson yksityiskohtainen aikataulutus on moodlessa.

Yhteistoiminnallisuus toteutuu opintojakson harjoitustehtävissä, joista osan voi tehdä pareittain. Alustalla on myös tehtävä, joka edellyttävät keskusteluun osallistumista ja tiedon/mielipiteiden jakamista toisten opiskelijoiden kanssa.

Opintojakson sisältö/moduulit:
  1. Mihin osakkeita tarvitaan?
  2.  Kaupankäynti
  3.  Markkinainformaatiosta ja tunnusluvuista
  4.  Tuotto ja riski
  5.  Teknisestä analyysistä
  6.  Johdannaisista, joukkolainoista ja vakuutussäästämisestä
  7.  Osakkeiden ja rahasto-osuuksien verotus.

Course additional info

Opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat saavat aloitusohjeet ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 1.5.2023. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)