Non-stop
Course name Stock Investment
Course date 28.08.2023 - 31.07.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Esa Anttila
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 01.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Stock Investment

28.08.2023 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia arvopaperimarkkinoilla sijoittajana ja kehittyä asiantuntijana. Hän tuntee keskeisimmät sijoitusinstrumentit sekä osaa arvioida niihin liittyvää tuottoa ja riskiä. Hän osaa käyttää analyysejä apuna sijoituspäätösten tukena. Hän osaa hankkia sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa menestyksellisen sijoittamisen kannalta.

Sisältö: Arvopaperimarkkinoiden peruskäsitteistö. Kaupankäynti arvopapereilla. Markkinainformaatio ja keskeiset tunnusluvut. Sijoittaminen eri instrumentteihin ja niihin liittyvät tuotot ja riskit. Arvopaperit ja verotus.

Prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5.

Tentti on moodle-tentti. Tentin maksimipistemäärä 30, hyväksytty suoritus edellyttää 14 pistettä. Lisäksi on pienimuotoisia oppimistehtäviä opiskelija voi tehdä omaa tahtia. Opintojakson hyväksytysti suorittaminen edellyttää sekä oppimistehtävien että tentin hyväksytysti suorittamista.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan non-stop -periaatteella. Opiskelu on siis varsin itsenäistä ja jokainen opiskelija etenee oman aikataulunsa mukaisesti. Opetus/oppiminen tapahtuu verkossa moodle-alustalla. Opintojakson alussa opiskelijan on hyvä katsoa tallenne ”Aloitusinfo”, jossa käydään läpi opintojakson toteutusta ja sisältöä.

Opintojaksolla käsitellään alussa sijoittamisen perusasioita, joten pohjatietoja sijoittamisesta ei tarvita.

Opintojakso koostuu seitsemästä moduulista, joista kaikista on muun materiaalin lisäksi tallenne alustalla. Kyseessä on virtuaaliopintojakso, joten opiskelijan oma aktiivisuus korostuu. Opiskelijan tulee tentin lisäksi tehdä moduulikohtaisia pienimuotoisia oppimistehtäviä (7kpl). Palaute on pääsääntöisesti kirjallista.

Opintojakson materiaali on pääasiassa moodlessa, jonka lisäksi oheislukemisena Pörssisäätiön julkaisuja. Omaehtoinen tiedonhaku on tärkeää.

Opiskelija voi edetä opintojaksolla omaa tahtia.

Opintojakson arviointi toteutetaan pääsääntöisesti neljä kertaa vuodessa. Arviointipäivät lukuvuodelle 2023-24 ovat: 15.10., 15.12., 15.3. ja 15.5. Arviointiaika opettajalla on kolme työviikkoa. Opintojakso on auki koko vuoden ja voit suunnitella ja aikatauluttaa oman opiskelusi arviointipäivämäärien mukaan.

Aloitusinfosta tulee tallenne toteutuksen moodle -alustalle.

Course info

Opintojakson sisältö/moduulit:
  1. Mihin osakkeita tarvitaan?
  2.  Kaupankäynti
  3.  Markkinainformaatiosta ja tunnusluvuista
  4.  Tuotto ja riski
  5.  Teknisestä analyysistä
  6.  Johdannaisista, joukkolainoista ja vakuutussäästämisestä
  7.  Osakkeiden ja rahasto-osuuksien verotus.

Course additional info

Opintojaksolle hyväksytyt opiskelijat saavat aloitusohjeet ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Course enrolment info

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta 1.8. alkaen (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)