Fall
Course name Basics of Interdisciplinary Case Management in Social and Health Care
Course date 01.08.2023 - 31.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Katja Sorjonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 17.11.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of Interdisciplinary Case Management in Social and Health Care

01.08.2023 - 31.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Tiedät asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
 • Pystyt antamaan esimerkkejä palveluohjauksesta työotteena lainsäädännön ja asiakkaan kohtaamisen näkökulmista
 • Osaat asiakas- ja palveluohjausprosessin
 • Tunnistat ja ymmärrät monitoimijaisen ja moniammatillisen työskentelyn merkityksen asiakas- ja palveluohjauksessa
 • Osaat arvioida palvelujen soveltuvuutta, käytettävyyttä, oikea-aikaisuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta asiakkaan näkökulmasta

Sisältö

 • Palveluohjauksen perusteet ja lähtökohdat: miksi palveluohjausta tarvitaan, miten sitä voidaan toteuttaa ja mitkä ovat käsitteet
 • Työotenäkemys lähtee lainsäädännön tuntemisesta, miten lait ohjaavat palveluohjausta sekä asiakkaan kohtaamisesta
 • Asiakkaan polku palveluohjauksessa (palveluohjausprosessi)
 • Moniammatillisuus palveluohjauksessa
 • Hoidon/palvelutarpeen arviointi: palvelujen kokonaisuuden arviointi palveluohjauksessa: palvelujen toimivuus, oikea-aikaisuus, käytettävyys ja saatavuus
 • Digitaalinen palveluohjaus

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Opinnot toteutetaan kokonaan Moodle-ympäristössä verkko-opintoina, ja opiskelija voi suorittaa ne itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakso vastaa noin 84 tunnin työmäärää.

Course enrolment info

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.