Non-stop
Course name Client and service counseling in social and health care
Course date 03.01.2022 - 30.06.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 31.07.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Client and service counseling in social and health care

03.01.2022 - 30.06.2022

Course description

Tavoitteet: Tavoitteet: – Tiedät asiakas – ja palveluohjauksen teoreettiset lähtökohdat. – Osaat asiakas – ja palveluohjauksen prosessin. – Tunnistat sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpintatyöskentelyn merkityksen asiakas – ja palveluohjauksessa. – Ymmärrät asiakas – ja palveluohjauksen vuorovaikutuksessa rakentuvana suhteena. – Perehdyt asiakas – ja palveluohjauksen erityiskysymyksiin. Sisältö: Tule vahvistamaan ja syventämään osaamistasi asiakas – ja palveluohjuksen ajankohtaisessa teemassa. Opintokokonaisuus antaa tietoa ja ymmärrystä työskennellä tavoitteellisesti sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Perehdyt seuraaviin osa-alueisiin: Asiakas – ja palveluohjaus käsitteenä sekä sen teoreettinen määrittely. Asiakas oman asiansa asiantuntijana ja itsenäisenä toimijana. Yhtymäpintatyöskentely sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. Palvelutarpeen arviointi sekä yksilöllisten ja ainutlaatuisten elämäntilanteiden tunnistaminen ja tukeminen. Palvelujen oikea-aikaisuus ja kustannustietoisuus sekä tietosuojaan liittyvät kysymykset. Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaaminen. Digitaalisuus.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää tietotestien hyväksyttyä suorittamista sekä osallistumista oppimisalustan yhteisille keskustelualueille.

Course way of working and time table

Asiakas- ja palveluohjaus sosiaali – ja terveydenhuollossa on verkko-opintojakso, joka suoritetaan itsenäisesti ja oman aikataulun mukaisesti Learn-oppimisalustalla.

Opintojakson suorittamiseen opiskelijalla on aikaa 4 kuukautta, aloituspäivästä.

Course info

Nonstop aloitus, opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 3.1.2022 alkaen. Suoritusaika 4 kk.