Non-stop
Course name Client and service counseling in social and health care
Course date 24.08.2021 - 28.02.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamkin lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 16.08.2021 - 28.11.2021
Implementation plan
Enrol

Client and service counseling in social and health care

24.08.2021 - 28.02.2022

Course description

Tavoitteet: – Tiedät asiakas – ja palveluohjauksen teoreettiset lähtökohdat. – Osaat asiakas – ja palveluohjauksen prosessin. – Tunnistat sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpintatyöskentelyn merkityksen asiakas – ja palveluohjauksessa. – Ymmärrät asiakas – ja palveluohjauksen vuorovaikutuksessa rakentuvana suhteena. – Perehdyt asiakas – ja palveluohjauksen erityiskysymyksiin. Sisältö: Tule vahvistamaan ja syventämään osaamistasi asiakas – ja palveluohjuksen ajankohtaisessa teemassa. Opintokokonaisuus antaa tietoa ja ymmärrystä työskennellä tavoitteellisesti sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Perehdyt seuraaviin osa-alueisiin: – Asiakas – ja palveluohjaus käsitteenä sekä sen teoreettinen määrittely. – Asiakas oman asiansa asiantuntijana ja itsenäisenä toimijana. – Yhtymäpintatyöskentely sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä. – Palvelutarpeen arviointi sekä yksilöllisten ja ainutlaatuisten elämäntilanteiden tunnistaminen ja tukeminen. – Palvelujen oikea-aikaisuus ja kustannustietoisuus sekä tietosuojaan liittyvät kysymykset. – Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaaminen. – Digitaalisuus.

Assessment criteria

hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Tämän nonstop-koulutuksen ensimmäinen aloitus on 24.8.2021, minkä jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on 3 kk.

Opintojaksolla opiskellaan omaan tahtiin. Opintojakson opiskeleminen on oppimisympäristö Learnin tehtävien tekemistä opetusnauhoitteiden avulla. Osa tehtävistä palautetaan Learnissa. Learnissa on myös opiskelua vahvistavia testejä ja muuta opiskelumateriaalia.

Course additional info

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain Ammattiliitto Tehyn jäsenet.