Non-stop
Course name Customer insight
Course date 01.02.2023 - 30.04.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Culture HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Customer insight

01.02.2023 - 30.04.2023

Course description

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä: Ymmärrät asiakasymmärryksen merkityksen osana palvelumuotoilua. Tunnistat erilaisia asiakastiedon lähteitä. Ymmärrät, miten erilaisia tietolähteitä yhdistelemällä syntyy kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä. Osaat kiteyttää asiakasymmäryksen asiakasprofiiliksi. Pystyt visualisoimaan asiakasprofiilin sisällön havainnolliseksi profiilikortiksi. Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun erityisesti asiakasymmärryksen näkökulmasta. Tehtävänäsi on toimia kuvitteellisen vähittäiskaupan apuna ja muodostaa profiilikortti yhdestä asiakastyypistä. Asiakastietoa on koottu opintojaksoalustalle valmiiksi. Lyhyiden teoriaosuuksien pohjalta pääset itse kokeilemaan, miten asiakasymmärrys kiteytetään, ja visualisoit lopulta oman profiilikortin. Opintojaksoon sisältyy myös vertaisoppimista: pääset näkemään ja arvioimaan myös muiden saman aineiston pohjalta tekemiä profiilikortteja.

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Käytössä opettajan jakama verkkomateriaali, joka koostuu videoista, artikkeleista sekä oppimisalustan muista materiaaleista.

 

Course info

1.2.-30.4.2023. Ensimmäinen aloitus 1.2.2023. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson keskimääräinen suoritusaika on yksi kuukausi. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 30.3.2023.