Spring | Full
Course name Customer Analytics
Course date 30.03.2023 - 18.05.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Jaani Väisänen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 18.12.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Customer Analytics

30.03.2023 - 18.05.2023

Course description

Tavoitteet: Opiskelija

  • osaa tunnistaa asiakaskokemuksen kannalta tärkeimpiä sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä
  • osaa yhdistää sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä saatavaa asiakastietoa
  • osaa muodostaa liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja asiakasdatasta
  • osaa toteuttaa asiakasdataan perustuvaa kuvailevaa ja ennustavaa analyysiä

Sisältö:

  • Asiakaskokemuksen liittyvät sisäiset ja ulkoiset tietolähteet
  • Sisäissen ja ulkoisisen asiakastiedon yhdistäminen liiketoiminnan näkökulmasta
  • Asiakasdatasta muodostettujen liiketoimintaa kuvaavien tunnuslukujen laskeminen
  • Asiakasdataan perustuva kuvaileva ja ennustava analyysi

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Opintojaksolla on verkossa pidettäviä luentoja sekä itseopiskelumateriaalia. Opiskelijat tekevät kurssin aihealueisiin liittyvän harjoitustyön sekä tentin (Moodle-tentti).

30.3.2023 – 18.5.2023. Verkkoluennot to 30.3.2023, to 20.4.2023, to 11.5.2023. Verkkoluennot eivät ole pakollisia mutta suositeltavia. Luennot ajoittuvat opintojakson alkupäähän, ja niissä käytävien tietojen pohjalta suoritetaan kurssin muut tehtävät.

Course info

Kurssin harjoitustyö on mahdollista suorittaa esim. omalla työpaikalla tai omassa yrityksessä.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija -paikat ovat täynnä!

Tutkinto- tai polkuopiskelija ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä tai aiemmin, mikäli paikat täyttyvät aikaisemmin.

Muut ilmoittautuvat Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Katso tarkemmat ohjeet täältä. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2022 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 15 €/opintopiste.