Spring
Course name Client-oriented e-Services in Health Care and Social Welfare
Course date 30.01.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Terhi Hagman
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 15.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Client-oriented e-Services in Health Care and Social Welfare

30.01.2023 - 28.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Saa kokonaiskuvan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiosta ja sen tuomista mahdollisuuksista
 • Ymmärtää sähköisten palvelujen mahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Tuntee millaisia sähköisiä palveluja on käytössä tai ollaan ottamassa käyttöön ja osaa ennakoida palvelujen kehityssuuntia kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Tietää palvelujen toteuttamisen ja kehittämisen lainsäädännölliset ja tekniset reunaehdot sekä osaa ottaa huomioon eettiset kysymykset
 • Ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen sähköisten palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa
 • Ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen sähköisten palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa
 • Osaa arvioida sähköisten palvelujen käytettävyyttä ja saavutettavuutta sekä niiden soveltuvuutta ja hyödyllisyyttä asiakastyön prosesseissa/ asiakastyössä.

Sisältö

 • Sähköisten palvelujen käyttöä ohjaavat ja määrittävät tekijät: mm. asiakaslähtöisyys, lainsäädäntö, teknologia, turvallisuus, eettisyys, yritysyhteistyö ja toimintaympäristö
 • Erilaiset sähköiset palvelut terveydenhuollossa, kuntoutuksessa ja sosiaalialalla kansallisesti ja kansainvälisesti (mm. e ja m maailmat sähköisissä palveluissa, applikaatiot, pelit, puettava teknologia, sensorit, robotiikka)
 • Digitalisaatioon ja sähköisiin palveluihin liittyvä ICT ja ohjelmistotuotanto
 • Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen innovointi, kehittäminen ja toteuttaminen moniammatillisena yhteistyönä
 • Asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen rooli ja osaaminen palvelujen kehittäjinä ja toteuttajina
 • Sähköisten palvelujen arviointi (käytettävyys, toimivuus, miten voidaan hyödyntää asiakastyössä, vaikuttavuus jne.)

Assessment criteria

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen virtuaalitoteutukseen. Verkkotehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.