Spring
Course name Finnish for Informational Writing
Course date 30.01.2023 - 26.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Johanna Järveläinen, Kaisa Peuhkurinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 15.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish for Informational Writing

30.01.2023 - 26.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Osaat

 • kertoa itsestäsi, opinnoistasi ja työstäsi
 • kirjoittaa erilaisia asiatekstejä ja käsitellä niissä asioita monipuolisesti eri näkökulmista
 • perustella omat mielipiteesi
 • tiivistää keskeiset kohdat teksteistä ja suullisista esityksistä
 • käyttää tekstissä oikeaa sävyä ja tyyliä
 • käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita

Sisältö

 • Kirjoitetun kielen rakenteet: rektiot ja lauseenvastikkeet, erilaiset tekstin sidoskeinot
 • Asiatekstien ymmärtäminen
 • Puheen ymmärtäminen
 • Asiatekstien kirjoittaminen (mielipideteksti, tiivistelmä, essee, raportti ja sähköpostiviesti)
 • Keskustelu Moodlen keskustelupalstoilla

Prerequisites

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Tavoitteena on kielitaitotaso B2.2.

Assessment criteria

Kurssin arviointikriteerit: tentit ja suulliset ja kirjalliset oppimistehtävät. Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Teet tehtävät itsenäisesti Moodlessa. Kurssilla on joitakin tapaamisia verkossa. Ne ovat vapaaehtoisia. Tapaamisten ajat kerrotaan kurssin alussa.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.