Spring
Course name Finnish for Informational Writing
Course date 01.02.2024 - 31.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Johanna Järveläinen, Kaisa Peuhkurinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 14.01.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish for Informational Writing

01.02.2024 - 31.05.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Osaat

 • kertoa itsestäsi, opinnoistasi ja työstäsi
 • kirjoittaa erilaisia asiatekstejä ja käsitellä niissä asioita monipuolisesti eri näkökulmista
 • perustella omat mielipiteesi
 • tiivistää keskeiset kohdat teksteistä ja suullisista esityksistä
 • käyttää tekstissä oikeaa sävyä ja tyyliä
 • käyttää kirjoitetulle kielelle tyypillisiä rakenteita

Sisältö

 • Kirjoitetun kielen rakenteet: rektiot ja lauseenvastikkeet, erilaiset tekstin sidoskeinot
 • Asiatekstien ymmärtäminen
 • Puheen ymmärtäminen
 • Asiatekstien kirjoittaminen (mielipideteksti, tiivistelmä, essee, raportti ja sähköpostiviesti)
 • Keskustelu Moodlen keskustelupalstoilla

Prerequisites

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Tavoitteena on kielitaitotaso B2.2.

Assessment criteria

Arvosana muodostuu näin:

Kirjoitustehtävät: raportti 40 % arvosanasta ja essee 40 % arvosanasta. Myös muut kirjoitustehtävät täytyy tehdä.

Tentit: 2 tenttiä, 20 % arvosanasta

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Teet tehtävät itsenäisesti Moodlessa. Kurssilla on joitakin tapaamisia verkossa. Ne ovat vapaaehtoisia. Tapaamisten ajat kerrotaan kurssin alussa.

Course info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.